Chabad of Calabasas
3871 Old Topanga Canyon Road 
Calabasas, CA 91302

T. 818.222.3838 

Facebook.com/chabadofcalabasas

Rabbi Eli Friedman
[email protected]